BarwySzkla.pl

BarwySzkla.pl

Serwis internetowy BarwySzkla.pl prezentuje wiedzę o historii sztuki witrażowej, dzieła wybitnych twórców jak i sztukę o charakterze użytkowym, bądź zdobniczym. Przekazuje swoim czytelnikom informacje praktyczne, począwszy od wyboru materiałów i technologii, poprzez prace projektowe, aż po gotowe wyroby.

Równolegle z prezentacją sztuki witrażowej Barwy Szkła informują o nowoczesnych technikach artystycznego wyrazu z wykorzystaniem szkła, choćby takimi jak dynamicznie rozwijająca się technologia szkła stapianego, czyli fusing.

Serwis jest największą polską platformą w prezentowanym zakresie i obejmuje działy tematyczne: witraż klasyczny, witraż tiffany, szkło stapiane, szkło artystyczne, materiały i technologie, szlakiem mistrzów, prezentacja pracowni artystów, wycieczki, porady.

 

W latach 2011 do 2013 Barwy Szkła były czasopismem dystrybuowanym w wersji drukowanej. Od roku 2014 dostępne są tylko w wersji internetowej, przy czym wszystkie artykuły z lat wcześniejszych również zostały przeniesione do serwisu internetowego.

Publikowane w naszym czasopiśmie materiały kierowane są do szerokiego grona czytelników, w tym:  miłośników witraży i szkła artystycznego, hobbystów, artystów plastyków oraz projektantów wnętrz.

Prowadzimy największe i najstarsze forum witrażowe skierowane do miłośników witraży, tak amatorów jak i profesjonalistów.